Fysiske bivirkninger ved anabole steroider

13 funktionsforringelser. Den ene reference udgør forskningsartiklen Posttraumatisk stress et bio-psyko-socialt perspektiv, forfattet af Priscilla Oehlenschläger & Cand. psych Anja Ida Hansen. Artiklen er valgt, fordi den samler forskellige anerkendte perspektiver på PTS. Geir Thingnæs udgør en reference i forhold til at indkredse udvikling af og symptomer ved PTSD. Hun er klinisk socionom ved Stavanger Universitetssygehus, og har blandt andre skrevet bogen Mestringsbok ved posttraumatisk stresslidelse (2005). Endeligt, Merete Holm Brantbjerg, som er psykoterapeut og afspændningspædagog, samt medskaber af Bodynamic Analyse. Hendes speciale er at arbejde med og udvikle Ressourceorienteret færdighedstræning, som hun også kalder Psykomotorisk færdighedstræning. Her stræber man efter at bygge bro mellem personligheden og højintense tilstande som stress og traumer. Jeg referer til hendes forståelse af, hvordan et menneske reagerer i højintense tilstande, da det kan være med til at belyse den stærke og vedvarende reaktion hos nogle bk-overlevere. Den canadiske smerteforsker og professor i psykologi Roland Melzack, der sammen med neurologen Patrick David Wall oprindeligt blev kendt for gate control-teorien, har sidenhen udviklet body-self neuro-matrix teorien om smerter. Teorien er en bio-psyko-social model for konstruktion af smerteoplevelser, og den er relevant i analysen af afvigende fornemmelser. Jeg inddrager udvalgte resultater og empiriske illustrationer fra: et antropologisk speciale Its's at the back of my mind, skrevet af antropolog Rie Raffing. I specialet behandler hun deltagerobservationer, observationer og 40 korte, samt tre lange narrative interviews fra sit feltarbejde blandt brystkræftoverlevere. Feltarbejdet foregik dels på Rigshospitalet, hvor hun mødte kvinder, der skulle til de rutinemæssige tjeks. Derudover deltog hun i varmtvands- træningsforløb for brystopererede kvinder, samt i et ugekursus på rehabiliteringscenter Dallund på fyn. et sygepleje speciale af Scherrebeck, K., Munk, M., D. Pedersen, B.: At miste et bryst og få lavet en brystrekonstruktion en kvalitativ undersøgelse af kvinders oplevelser og erfaringer i forbindelse med at miste et bryst på grund af brystkræft og få det genskabt (1998). Undersøgelse bygger på interview med 7 danske brystkræftopererede raskmeldte kvinder. et sygepleje speciale af Marianne Husted: En undersøgelse af middelaldrene danske kvindes oplevelse af livskvalitativt efter at være erklæret sygdomsfri for brystkræft. (2007). Specialet er et kvalitativt studie baseret på interviews med fire danske bk- 10

Fysiske bivirkninger ved anabole steroider

fysiske bivirkninger ved anabole steroider

Media:

fysiske bivirkninger ved anabole steroiderfysiske bivirkninger ved anabole steroiderfysiske bivirkninger ved anabole steroiderfysiske bivirkninger ved anabole steroiderfysiske bivirkninger ved anabole steroider

http://buy-steroids.org