Steroidien vaikutus maksaan

13 5 Testosteroni Testosteronin faasin I metabolia on laaja ja tärkeimmät testosteronin metaboliareitit ovat hiilen 17 hapettuminen, -renkaan kaksoissidoksen pelkistyminen sekä hiilen 3 pelkistyminen. 8 Suurin osa tunnetuista metaboliiteista muodostuu näitä reittejä tai näiden yhdistelmiä pitkin. Testosteronin, kuten muidenkin 17β-OH-steroidien eräs hyvin tunnettu metaboliareitti on entsymaattinen hapettuminen 17β-OH-steroididehydrogenaasin avulla. Reaktiossa muodostuvat 17-ketosteroidit, esimerkiksi androsteenidioni, ovat testosteronin päämetaboliitteja. ndrosteenidioni ja testosteronin muita ihmisellä esiintyviä metaboliitteja on esitetty kuvassa 2 (I-XII). androsteenidioni androsteroni epiandrosteroni 5α-androstaani- (I) (II) (III) 3α,17β-dioli (IV) 5α-dihydrotestosteroni 5β-dihydrotestosteroni 5α-androstaani- 5 β-androstaani- (V) (VI) 3α,17β-dioli (VII) 3α,17β-dioli (VIII) 5α-androstaani- 1,4-androstadieeni- 4,6-androstadieeni- 17b-hydroksi-4,6-3β,17β-dioli (IX) 3,17,dioni (X) 3,17,dioni (XI) androstadieeni-3-oni (XII) Kuva 2. Testosteronin metaboliitteja.

13 7 Esimerkiksi allopregnanolonin havaintoalaraja seerumista Bicikovan työryhmineen kehittämällä menetelmällä on 20 pg. 41 Immunologisia menetelmiä käytetään edelleen tutkimustyössä ja varsin laajasti kliinisessä laboratoriotyössä. 40 Radioimmunoanalyysin ongelmana on kuitenkin huono tarkkuus ja selektiivisyys vasta-aineen ristiinsitoutumisen vuoksi. Tämän vuoksi näytteelle täytyy suorittaa ennen analyysiä kattava esikäsittely, joka lisää työmäärää ja kuluttaa aikaa. 10 Lisäksi menetelmä ei sovi steroidiprofiilin määritykseen, koska sillä voidaan analysoida kerrallaan vain yhden steroidihormonin pitoisuus Kaasukromatografia-massaspektrometria Kaasukromatografia yhdistettynä massaspektrometriin tuli käyttöön steroidianalytiikassa 1960-luvun puolivälissä. 3 Kaasukromatografialla saadaan yleensä aikaiseksi erinomainen erotus. Lisäksi GC-MS-menetelmä on herkkä ja sillä voidaan päästä alhaisiin määritysalarajoihin ,42 Esimerkiksi ubbard tutkimusryhmineen saavutti alle 1 pg /injektio havaintoalarajan virtsan kortisonille ja hydrokortisonille käyttämällä negatiivista kemiallista ionisaatiota. 42 Yleisin käytetty ionisaatiomenetelmä GC-MS-steroidianalytiikassa on kuitenkin elektronipommitus (EI). 3 GC-MSmenetelmää on käytetty laajasti muun muassa doping-analytiikassa sekä seulontaan että tuloksen varmistukseen Marcos työtovereineen kehitti GC-MS/MS-menetelmän, jolla pystyttiin seulomaan 55 doping-ainetta virtsasta alle kahdeksassa minuutissa. 46 Lisäksi GC-MS-menetelmää käytetään kliinisessä diagnostiikassa, esimerkiksi synnynnäisen lisämunuaishyperplasian toteamisessa, 47 sekä keskushermostossa syntetisoitujen steroidien, niin sanottujen neurosteroidien, analytiikassa Yhtenä esimerkkinä voisi mainita Valleeen työtovereineen tekemän tutkimuksen, jossa käytettiin elektronisieppaus-negatiivista ionisaatiota ja saavutettiin viidelle neurosteroidille 0,3 ng/ml määritysalaraja plasmasta. 24 GC-MS-menetelmän käytössä on kuitenkin useita ongelmakohtia. Kaasukromatografiassa analyytin täytyy olla haihtuva ja lämpöstabiili, sillä kromatografinen erotus tapahtuu kaasufaasissa korkeissa lämpötiloissa. Jos analyytillä ei ole luonnostaan näitä ominaisuuksia, täytyy molekyylista tehdä johdannainen

The use of Stanozolol will suppress natural testosterone production in all men and should only be used in conjunction with exogenous testosterone. Failure to supplement with exogenous testosterone will put the man into a low testosterone state. The form of testosterone is inconsequential.

Once all Stanozolol use is ended and any and all anabolic steroids have cleared the body natural testosterone production will begin again. It will not occur overnight and it is recommended that a Post Cycle Therapy (PCT) plan follow use. A PCT plan will aid in recovery. A PCT plan will not complete recovery, this will still take several months, but it will speed up the process and increase the odds of a successful recovery.

Important Note: Women do not need to supplement with testosterone during Stanozolol use.

Important Note: Natural testosterone recovery assumes no damage was done to the Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis (HPTA) during use and that no prior low testosterone condition existed prior to use.

Steroidien vaikutus maksaan

steroidien vaikutus maksaan

Media:

steroidien vaikutus maksaansteroidien vaikutus maksaan

http://buy-steroids.org